Poniżej informacja dotycząca podatku akcyzowego dla gospodarstw domowych!

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AMSON

Kwalifikowany Dostawca Węgla Polskiej Grupy Górniczej S.A.


Jesteśmy firmą handlową oferującą OPAŁ:
 1. Węgiel
  • orzech
  • kostka
  • groszek plus (dawniej: ekogroszek)
  • groszek
  • miał/ekomiał
 2. Koks
 3. Pellet drzewny
Zapewniamy dostawę.
Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą przepisów dotyczących podatku akcyzowego (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1697) od 1 stycznia 2019 r., warunkiem koniecznym do zakupu węgla bez akcyzy dla gospodarstwa domowego, jest okazanie przez kupującego dowodu osobistego. Sprzedawcy węgla są zobligowani do sprawdzenia i wpisania do bazy danych PESELU oraz serii i numeru dowodu osobistego klienta w celu poprawnego wystawienia ustawowych dokumentów. W przeciwnym razie jesteśmy zobowiązani pobrać podatek akcyzowy w wysokości:
- dla węgla kamiennego – 32,84 zł + VAT = 40,40 zł / t
- dla koksu opałowego – 37,95 zł + VAT = 46,68 zł / t
Dokument poświadczający zakup wyrobów węglowych dla gospodarstw domowych, jest obowiązkowy w przypadku, gdy chcą Państwo być zwolnieni z akcyzy – w innym przypadku nie jest wymagany.
Dodatkowo nadmieniamy, iż ww. przepisy dotyczą tylko gospodarstw domowych oraz są zgodne z europejskim rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podmioty inne niż gospodarstwa domowe, które mają podstawę do odliczenia akcyzy, dalej mogą zakupić opał na tych samych warunkach. Pozostałe podmioty podlegają podatkowi akcyzowemu.